راهکاری برای افزایش رغبت افراد به یادگیری مفاهیم برنامه‌نویسینتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از ابزار بازی جدی برای یاد دادن برنامه نویسی رایانه ای علاوه اثر بخش کردن روند آموزش باعث افزایش رغبت افراد به یادگیری مفاهیم برنامه نویسی می‌شود.

به گزارش ایسنا، طاهره کاهیدی، عاطفه احمدی و حسن یلمه ها در مقاله ای به بررسی ” آموزش مفاهیم پایه برنامه نویسی با بازی‌های جدی ” پرداختند.

ربات برنامه نویس “پروبات” نام است که بر اساس این پژوهش تولید و برنامه نویسی شده است.  طراحی و ساخت بازی با استفاده از موتور بازی سازی یونیتی و در پلت فرم تلفن های هوشمند تحت سیستم عامل اندروید انجام گرفته است. 

در این تحقیق، برای ارزیابی اثر بخشی پروبات، ۶۰ نفر از افراد با گروه سنی ۱۲ تا ۱۷سال دعوت و بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که شامل سی نفر گروه آزمایش که بصورت عملی بازی پروبات در اختیار آنان قرار گرفت و ۳۰ نفر گروه کنترل که بصورت سنتی توسط یک مربی در یک کلاس درس تحت آموزش قرار گرفتند. 

قبل از شروع فرآیند آموزش، یک پیش آزمون کیفی بین تمام افراد دو گروه توزیع شد و پس از اتمام آموزش یک پس آزمون کمی برای سنجش یادگیری افراد گروه آزمایش و گروه کنترل انجام گرفت. همچنین یک پرسشنامه کیفی برای ارزیابی بازی پروبات بین گروه آزمایش توزیع شد. 

با وجود یکسان بودن محتوای آموزشی، مدت زمان آموزش و کیفیت ارزیابی، نتیجه حاصل پس از نرمال کردن و تحلیل داده ها نشان داد که گروه آزمایش در زمینه یادگیری مفاهیم برنامه نویسی موفقیت معناداری نسبت به گروه کنترل دارند و انگیزه آنان برای یادگیری مفاهیم برنامه نویسی ارتقاء یافته است.

بنابر نتایج این پژوهش، استفاده از ابزار بازی جدی برای یاد دادن برنامه نویسی رایانه ای می‌تواند علاوه اثر بخش کردن روند آموزش باعث افزایش رغبت افراد به یادگیری مفاهیم برنامه نویسی شود.

این مقاله در چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش در دانشگاه کاشان ارائه شد.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *