راهی بهتر برای آموزش زبان/توصیه‌ای برای برنامه‌نویسان آموزشییافته‌های یک تحقیق نشان می‌دهد یادگیری ترکیبی تاثیر مثبتی بر توانایی درک مطلب زبان‌آموزان دارد و به معلمان پیشنهاد می‌شود از امکانات مجازی و اینترنتی در شغل خود استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، مرضیه بهرامی بیرگانی، دانشجو کارشناسی ارشد رشته زبان‌انگلیسی، گرایش آموزش زبان به بررسی “تاثیر  یادگیری ترکیبی بر پیشرفت در مطلب زبان انگلیسی در بین زبان‌آموزان ایرانی” پرداخت.

مطابق این تحقیق، استفاده از یادگیری ترکیبی  (Blended learning)که آمیخته‌ای از آموزش الکترونیکی برخط و روش‌های سنتی چهره به چهره است، به‌عنوان یک برنامه آموزشی در دهه اخیر به طور وسیعی افزایش یافته است.

این پژوهش سعی دارد که تاثیر ساختار یادگیری ترکیبی بر میزان پیشرفت درک مطلب زبان انگلیسی در بین زبان آموزان ایرانی را مشخص سازد. شرکت کنندگان در این مطالعه ۶۰ دانشجوی زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد واحد مسجد سلیمان بودند که بر اساس نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند  .  

سن این افراد بین ۱۹ تا ۲۵ سال بود و هر دو جنس مونث و مذکر را شامل می‌شد. اولین مرحله در این مطالعه اجرای پیش آزمون انگلیسی pretest بود. دومین مرحله اجرای فرآیند آموزش بود. طی ۱۰ جلسه آموزش ۹۰ دقیقه‌ای، گروه آزمایش متون خواندنی را از کتاب درسی خود دریافت کردند. همچنین در خانه امکان استفاده از سایت nicenet.com را داشتند.

برای گروه کنترل، متن‌ها بر اساس روش تدریس سنتی آموزش داده شد و مطالب، آموزش و بازخوردها در کلاس بر اساس کتاب درسی ارائه شد.

مرحله سوم اجرای پس آزمون بود. برای بررسی فرضیه‌های این تحقیق و در جهت یافتن تفاوت آماری قابل توجه، در صورت وجود، از “آزمون تی‌مستقل” (Ttest Sample Independent)  استفاده شد.

یافته‌ها نشان دادند که یادگیری ترکیبی تاثیر مثبتی روی توانایی درک مطلب زبان آموزان دارد. به منظور بررسی فرضیه‌های این تحقیق و درجهت یافتن تفاوت آماری قابل توجه، در صورت وجود، از آزمون تی مستقل، به معلمان پیشنهاد شد که از امکانات مجازی و اینترنتی در شغل خود استفاده کنند و همچنین به برنامه نویسان آموزشی توصیه شده است که نام چند وبسایت آموزشی را برای معرفی به زبان آموزان در کتاب‌های خود بگنجانند.

به گزارش ایسنا؛ این پایان نامه با راهنمایی شیلا خیرزاده درموسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی دفاع شد.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *