سومین فراخوان مرکز تحقیقات راهبردی آموزش‌پزشکی منتشر شدسومین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی از 9 اردیبهشت آغاز می‌شود و تا 9 تیر ماه ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، زمان سومین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی از فردا 9 اردیبهشت ماه آغاز می‌شود وتا 9 تیر ماه 1397 ادامه دارد.

اولویت‌های پژوهشی این فراخوان به شرح زیر اعلام شد. اولویت‌های کمیته ارزشیابی طراحی شامل اجرا و ارزشیابی دوره مجازی آزمون‌سازی برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور (راهبردی)،  طراحی مدل کاربردی ارزشیابی برنامه‌های آموزشی در ایران (راهبردی)، طراحی مدل ارزشیابی برنامه‌ای آموزش بالینی (راهبردی)، طراحی، اجرا و ارزیابی مدل جامع ارزشیابی اعضای هیات علمی دانشگاه (راهبردی)، طراحی برنامه جامع ارزشیابی بسته‌های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی در سطح گروه‌های آموزشی و دانشکده‌ها (راهبردی) و الگوسازی آزمون‌های بورد (راهبردی) هستند.

همچنین اولویت‌های کمیته برنامه‌ریزی موارد درسی امکان‌سنجی و طراحی فرایند تمرکز زدایی برنامه‌ریزی درسی در سطح مناطق آمایشی و دانشگاه‌های علوم پزشکی (راهبردی)، سامانه ملی مدیریت برنامه درسی در دانشگاه‌های علوم پزشکی (راهبردی)، الگوی توسعه میان‌رشتگی در برنامه‌های درسی (راهبردی)، توسعه الگوی نیازسنجی مبتنی بر جامعه (Community Needs Assessment)، برنامه‌های درسی در آموزش علوم پزشکی با تاکید بر آموزش مبتنی بر پیامد (راهبردی)،  توسعه الگوی نیازسنجی فراگیر مخاطب (Targeted Learner Needs Assessment)، برنامه‌های درسی در آموزش علوم پزشکی با تاکید بر آموزش مبتنی بر پیامد (راهبردی)، تدوین الگوی تعدیل و توسعه رشته – مقاطع علوم پزشکی (با توجه به اسناد توسعه بخش سلامت و برآورد نیروی انسانی) (راهبردی)، توسعه الگوی کمک تصمیم‌گیری در رابطه با دوره زمانی بهینه برنامه‌های درسی (راهبردی)، طراحی الگوی توسعه نیروهای حد واسط (Mid-level Health Providers) مورد نیاز در نظام سلامت (راهبردی) را تشکیل می‌دهند.

در این فراخوان، الگوسازی عوامل رفتاری – شناختی موثر در آموزش علوم پزشکی (راهبردی)، توسعه الگوی آموزش استدلال بالینی (راهبردی) و توسعه الگوی ارزیابی استدلال بالینی (راهبردی) از اولویت‌های کمیته روانشناسی شناختی و همچنین توسعه الگوی آموزش برای توسعه تفکر سطح بالا (راهبردی)،   الگوسازی جوامع یادگیری تجربی در دوره‌های تخصصی بالینی (راهبردی)، تدوین بسته سیاستی بهبود کیفیت روش تدریس در برنامه‌های درسی Undergraduate (راهبردی)، الگوسازی روش‌های تدریس بالینی در عرصه‌های سرپایی (راهبردی)، الگوسازی روش‌های تدریس بالینی در عرصه‌های بستری (راهبردی) و الگوسازی روش‌های تدریس بالینی در اتاق عمل (راهبردی) از اولویت‌های کمیته روش تدریس برشمرده شده است. 

اولویت‌های کمیته مدیریت و رهبری، توسعه ساختار ملاکی سیاست‌ها در آموزش عالی سلامت کشور ایران (راهبردی)، ارائه مدلی برای ادغام عملکردی آموزش علوم پزشکی در ایران (راهبردی)، توسعه چارچوب شاخص‌های راهبردی ارزشیابی اجرای بسته‌های تحول آموزش پزشکی در ایران (راهبردی)،  طراحی الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران آموزش پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی (راهبردی)، طراحی الگوی ثروت‌آفرینی مبتنی بر دانش در نظام آموزش پزشکی (راهبردی)، طراحی الگوی تامین و تخصیص مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی (راهبردی) و توسعه نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در راستای بین‌المللی‌سازی (راهبردی) هستند. 

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش وزارت بهداشت، همچنین از ارائه مدل عملیاتی جامع برای حمایت از دانشجو در آموزش مجازی/ترکیبی (راهبردی)،   طراحی، استقرار و ارزشیابی یادگیری مجازی/ ترکیبی در سطح یک رشته، گروه، دانشکده یا دانشگاه (توسعه‌ای)، طراحی، تدوین و پیاده‌سازی نظام حمایتی-انگیزشی برای اعضای هیات علمی در راستای توسعه آموزش مجازی/ترکیبی در سطح یک دانشگاه (توسعه‌ای) از اولویت‌های کمیته آموزش مجازی است. 

انتهای پیام  

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *