عضویت دانشگاه امیرکبیر در آژانس دانشگاهی فرانکوفونی AUF فرانسهدانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو نمایندگان آژانس دانشگاهی فرانکوفونی AUF فرانسه شد.

به گزارش ایسنا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو آژانس دانشگاهی فرانکوفونی AUF  از کشور فرانسه در سال 97  شد و به‌ منظور تبادل‌نظر در خصوص اجرای برنامه‌های علمیاتی با این آژانس نشستی بین آنها برگزار شد.

در این نشست امکان برگزاری کارگاه تخصصی همتایابی و ایجاد ارتباط بین اعضای دانشگاه‌های ایرانی و فرانسوی عضو این آژانس به سرپرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از سوی AUF تمایل ایجاد زمینه و ارتباطات مؤثر برای مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پروژه‌های اتحادیه اروپا ازجمله Erasmus+ و H2020 مطرح و درنهایت پیشنهاد شد تا با استفاده از پتانسیل‌های موجود دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مرکزیت برج فناوری دانشگاه به‌عنوان همکار پروژه‌های صنعتی پژوهشی فعالیت کنند.

همچنین در دسامبر 2017 درخواست عضویت دانشگاه‌های امیرکبیر، صنعتی شریف، الزهراو اصفهان توسط شورای اداری آژانس دانشگاهی فرانکوفونی به تصویب رسید. با پیوستن این دانشگاه‌ها به آژانس دانشگاهی فرانسه دانشجویان، اساتید و محققین دانشگاه‌های فوق می‌توانند از برنامه‌های آژانس دانشگاهی فرانکوفونی به ویژه کمک هزینه‌های جابه‌جایی‌، بهره خواهند برد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران در میان کشورهای خاورمیانه، از نظر تعداد اعضا، پس از لبنان و مصر در جایگاه سوم قرار دارد.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *