مقایسه سبک مدیریت کتابخانه‌های دانشگاه‌های فردوسی و علوم پزشکی مشهدپژوهش حاضر به منظور مقایسه سبک مدیریت کتابخانه‌های دو دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد، بر اساس سبک‌های مدیریتی لیکرت (یک مقیاس روان‌سنجی است که مکررا در پرسشنامه‌های پژوهشی مورد استفاده قرار می‌گیرد) انجام شد.

به گزارش ایسنا، این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهشی را کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دو دانشگاه به علاوه سرپرستان آنان تشکیل می‌دهد. گردآوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه محقق ساخته یکی برای کتابداران شاغل و دیگری برای سرپرستان کتابخانه‌ها انجام شده است.

یافته‌های پژوهشی نشان داد که در مجموع کل شاخص‌ها تفاوت‌هایی به چشم می‌خورد. به این معنی که کارکنان کتابخانه‌های علوم پزشکی با ۵۷.۷ درصد امتیاز، مدیران خود را در سبک ‎سه مدیریت لیکرت، در حالی که کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مدیران خود را با ۴۹.۴ امتیاز در سبک ‎دو مدیریت لیکرت ارزیابی کردند.

از طرف دیگر، مدیران (سرپرستان) کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی توانایی اجرای مدیریت سبک ‎سه لیکرت را با ۶۷.۵ درصد امتیاز در خود دیدند و همکاران‌شان در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد ذهنیت پیاده کرده سبک ‎سه مدیریت لیکرت را با ۷۲.۵ درصد بیان داشتند.

این پژوهش با عنوان «مقایسه سبک مدیریت کتابخانه‌های دانشگاه‌های فردوسی و علوم پزشکی مشهد» توسط فرهاد پولادی نجف آبادی نوشته شده و استاد راهنمای وی در این تحقیق، رحمت الله فتاحی، عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد بوده است.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *