نیازسنجی کارکنان نیروی انتظامی – ایسناتعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامه‌ریزی آموزشی کارکنان و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثر بخشی کارکرد آموزش و بهسازی است که اگر به درستی انجام شود مبنای عینی‌تری برای برنامه ریزی به عنوان نقشه اثربخشی و تبعا سایر فعالیت‌ها فراهم خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، در مکتب اسلام نیروهای مسلح با هدف دفاع از سرزمین‌ اسلامی مبتنی بر اصل بازدارندگی از حملات دشمن شکل می‌گیرند؛ به همین جهت دین اسلام دفاع را بر هر مسلمانی واجب کرده است.

هر کشوری برای دفاع از تمامیت ارضی و دفاع از استقلال و مرزهای خویش،‌ نیاز به نیروهای مقتدر و دفاعی و سربازان کارآزموده دارد. از این رهگذر کشورها از ابتدای تاریخ در گام اول تلاش خود را مصروف تشکیل نیروی‌انتظامی قدرتمند داشته اند تا بتوانند از طریق مقابله با دشمن،‌به اهداف گشورگشایی خود دست‌یابند.

این پژوهش که در خصوص بررسی نیازسنجی آموزشی کارکنان نیروی انتظامی منطقه شهر ری توسط تیم پژوهشگران متشکل از محمد حسن تنها(دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاهع پیام نور) و اسکندر شیرازی(استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور) با جامعه آماری ۷۵ نفر از کارکنان نیروی انتظامی انجام شده، نشان می‌دهد:« نظام خدمت سربازی در جمهوری اسلامی ایران با هدف بهره‌مندی از توانایی‌های جوانان کشور در ایجاد آمادگی دفاعی و نظامی کشور تعریف شده است و با توجه به اهمیت این دوره در فرمایشات مقام معظم رهبری، در این‌باره می‌فرمایند: خدمت وظیفه‌ی عمومی خدمت واقعی مقدسی است که در جنگ و صلح در صف اول نیازهای ملت و کشور قرار دارد.»

در این پژوهش آمده است:« امروزه برای همگان روشن شده است که با آموزش برخی دانش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌های خاص، می‌توان عملکرد را ارتقاء بخشید. برای تشخیص مهم‌ترین دانش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌ها، از نیازسنجی آموزشی استفاده می‌شود. بنابر این” نیازسنجی آموزشی” به عنوان مهم‌ترین مرحله برنامه ریزی آموزشی و بلکه اساسی ترین فرآیند در یک نظام آموزشی یاد می‌شود.

نیاز آموزشی کارکنان عبارت است از فاصله و شکاف موجود بین میزان دانش، اطلاعات فنی، آگاهی و عملکرد فعلی با میزان آگاهی آنها در شرایط مطلوب و آرمانی، به نحوی که با دستیابی به این سطح آگاهی بتوانند موجبات رشد کیفی و کمی نیروی انتظامی را فراهم سازد.»

در ادامه این پژوهش یافته‌ها نشان می‌دهد:« تعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامه‌ریزی آموزشی کارکنان ودر واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثر بخشی کارکرد آموزش و بهسازی است که اگر به درستی انجام شود مبنای عینی‌تری برای برنامه ریزی به عنوان نقشه اثربخشی و تبعا سایر فعالیت‌ها فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نیازهای سازمان،‌حوزه‌های شغلی کارکنان و در نهایت اثر بخشی آن افزایش خواهد داد.»

در این مقاله در خصوص اهمیت ” نیازسنجی آموزشی” آمده است:« اگر برنامه ریزی که رابطه مستقیمی با برنامه ریزی نیروی انسانی و اشتغال دارد بر اساس نیاز سنجی صورت نگیرد، تبعات زیان‌آوری به دنبال خواهد داشت، اما اگر قبل از برنامه‌ریزی آموزشی، نیازسنجی صورت گیرد و هدف‌های برنامه های آموزشی برآن استوار باشد برای هر قدمی که در سیستم آموزشی بر می‌داریم، می‌توان دلایلی را ارائه کرد.»

در این پژوهش محققان،‌پنج روش برای تعیین نیازهای آموزشی ارائه داده اند:« این پنج روش شامل نظرخواهی از مدیران کل،‌ارزیابی عملکرد،‌ برنامه‌های بخش و واحدهای سازمانی،‌نظرخواهی از مدیران آموزشی و تجزیه و تحلیل شغل است.»

در نتایج این پژوهش آمده است:«کارکنان به سه نیاز آموزشی شامل نیاز توسعه ای،‌نیاز مکملی و نیاز حل مسئله احتیاج دارند. نتایج حاصل از رتبه بندی نیازهای آموزشی مدیران نشان داد که به ترتیب ” نیاز توسعه ای” و ” مهارت انسانی”  در بالاترین و پایین ترین رتبه‌ها قرار دارند.

در هر سازمانی بدون توجه به نوع هدف، به وسیله کارکنان اموری به اجرا در می‌آید که در نهایت به صورت مجموعه ای که ماحصل سرمایه‌گذاری است شکل می‌گیرد. بدینسان نتیجه کار اعضا به صورت منسجم متجلی می‌شود. در سازمان‌ها و موسسات هر کاری نیازمند مهرت‌ها و به کار گیری دانش‌های در رابطه است. »

این پژوهش در شماره چهل و دوم فصلنامه علمی ترویجی مطالعات مدیریت برآموزش انتظامی منتشر شده است.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *