کاربرد باکتری‌های تثبیت شده در پاک سازی آلاینده‌های هیدروکربنی آروماتیکنتایج یک تحقیق نشان می‌دهد، کاربرد باکتری تثبیت شده به کمک نانولوله کربنی روشی مناسب، کارآمد، ارزان و دوستدار محیط زیست برای پاک سازی آلاینده‌های هیدروکربنی آروماتیک است و نسبت به روش‌های شیمیایی مقرون به صرفه‌تر است.

به گزارش ایسنا، سیده فاطمه حیدرنژاد پیر کلاچاهی- دانشجو دکتری تخصصی رشته مهندسی کشاورزی خاک شناسی گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی به “بررسی و تعیین شرایط بهینه تجزیه زیستی تولوئن از طریق باکتری‌های تثبیت شده بر روی نانو لوله‌های کربنی” پرداخت.

بر اساس این تحقیق، تولوئن یکی از فرآورده‌های اصلی پتروشیمی است که امروزه به دلیل گسترش استفاده از آن و نیز میزان سمیت بالا و سرطان زایی یک ماده آلوده کننده محسوب می‌شود. بنابراین ارائه راهکارهایی به منظور پاک سازی سریع آن با روش‌های کم هزینه و دوستدار محیط زیست بسیار کاربردی است.

این مطالعه به منظور جداسازی باکتری‌های تجزیه کننده تولوئن و تثبیت سلول‌ها به وسیله نانولوله کربنی به عنوان راه حلی برای جداسازی و امکان استفاده مجدد از آن اجرا شده است. در این روش تحقیقی غنی سازی، جداسازی، خالص سازی و در نهایت شناسایی باکتری‌های بومی تجزیه کننده تولوئن از خاک آلوده به این ترکیب صورت گرفت.

این پژوهش نشان داد بهینه سازی فرآیند رشد باکتری و درصد تجزیه تولوئن با استفاده از روش سطح پاسخ(RSM) و سپس تعیین سطح بهینه هر پارامتر برای دستیابی به حداکثر رشد باکتری و درصد تجزیه تولوئن انجام شد. سپس اقدام به تثبیت سلول‌ها به وسیله نانولوله کربنی شد.

محقق برای حصول اطمینان از استقرار باکتری و تعیین گروه‌های عامل در سطح نانولوله کربنی از میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف بینی مادون قرمز استفاده کرد. مطالعات مولکولی انجام شده این تحقیق نشان داد که باکتری‌های بومی جداسازی شده که توانایی رشد و تجزیه تولوئن را دارا هستند شامل باسیلوس سرئوس، بریوی باسیلوس پارابریویس و استافیلوکوکوس گالیناروم است.

نتایج مطالعات آماری نشان داد اثر هر سه متغیر مورد مطالعه بر راندمان تجزیه تولوئن توسط باکتری‌ها در محدوده مورد بررسی معنی دار بوده است. بنابراین راندمان تجزیه با استفاده از باکتری تثبیت شده توسط نانولوله کربنی به طور معنی داری بیشتر از باکتری به تنهایی بوده است.

این تحقیق ابتدا با هدف انتخاب بهترین جدایه های باکتریایی برای بررسی توان باکتری در تجزیه زیستی تولوئن، نمونه‌های خاک به طور کاملاً تصادفی از سواحل دریای خزر که آلودگی نفتی دارد جمع آوری شد. نتایج نشان داد کاربرد باکتری تثبیت شده توسط نانولوله کربنی روش مناسب، کارآمد، ارزان و دوستدار محیط زیست برای پاک سازی آلاینده‌های هیدروکربنی آروماتیک است و نسبت به روش‌های شیمیایی مقرون به صرفه تر است.

به گزارش ایسنا؛ این رساله با راهنمایی مهران هودجی در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) دفاع شد.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *