کاهش اضطراب نوجوانان با روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهدنتایج یک پژوهش حاکی از اثربخشی روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانه‌های افسردگی و اضطراب نوجوانان و همچنین بهبود روابط والد و فرزند است.

به گزارش ایسنا، مریم دادخواه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی در پایان نامه خود به “اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد مادران بر بهبود روابط والد – نوجوان و کاهش نشانه های اضطراب و افسردگی نوجوانان دختر شهر اصفهان” پرداخت. 

این پژوهش به بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد مادران بر کاهش نشانه های اضطراب و افسردگی نوجوانان دختر دارای این نشانه ها و بهبود روابط والد-نوجوان پرداخت. 

بر اساس این پژِوهش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی به عنوان درمان های موج سوم شناختی-رفتاری تعریف می شود و دارای پشتوانه تجربی است. 

در این تحقیق، از بین نواحی شش گانه شهر اصفهان یک ناحیه به صورت تصادفی انتخاب و از بین مدارس دوره متوسطه این ناحیه نیز یک مدرسه و از این مدرسه ۴ کلاس به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس پرسشنامه های اضطراب و افسردگی در بین دانش آموزان هر کلاس توزیع و پس از انجام مصاحبه با ۳۰ نفر از کسانیکه بالاترین نمرات را کسب کردند، ۱۵ نفر از مادران به صورت تصادفی در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه کنترل بررسی ها انجام شد.

 آموزش به صورت گروهی در هشت جلسه ( هفته ای یک جلسه ۱.۵ ساعت) بر روی گروه آزمایش اعمال شد. 

نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر حاکی از اثر بخشی روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانه های افسردگی و اضطراب نوجوانان و همچنین بهبود روابط والد-فرزند است.

لازم به ذکر است که مقیاس اضطراب دارای خرده مقیاس های علائم بدنی، علائم ذهنی و علائم هراسی است و مقیاس روابط والد-فرزند نیز دارای خرده مقیاس های عاطفه مثبت، آزردگی، همانندسازی و ارتباط با گفت و شنود است که در ارتباط با خرده مقیاس علائم بدنی اضطراب و همچنین خرده مقیاس همانند سازی روابط والد-فرزند، بین نمرات پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری دیده نشده و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر این مولفه ها در طول زمان تاثیر گذار نبوده است.

به گزارش ایسنا، این پایان نامه به راهنمایی دکتر حمید طاهر نشاط دوست در دانشگاه اصفهان دفاع شد. 

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *